Ниигэм 31 aug 2021 240

​Зурхай - августын 31, гарагай 3, буряад-монгол литээр 24

Аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлэлгэдэ, үрэһэ таряа тарилгада, урьһалхада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, амгалан байдалай, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.