Ниигэм 3 sep 2021 125

​Зурхай - сентябриин 3, гарагай 6, буряад-монгол литээр 27

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёлто зүүбшэ зүүхэдэ, хурим түрэ, найр наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, хониной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй - буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.