Ниигэм 7 sep 2021 126

​Зурхай - сентябриин 7, гарагай 3, буряад-монгол литээр 30

Худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ оруулхада, үрэһэ тарихада, мүнгэ урьһалхада, амар амгаланай, баялигай хэшэг даллага абахада, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, айлшадые урихада, шэнэ шухала хэрэг эхилхэдэ таарамжагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.