Ниигэм 8 sep 2021 153

​Зурхай - сентябриин 8, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын

Сентябриин 8, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 2 (1 таһараа).

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу тээшээ хадуурха. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ болон хэрүүл аманда.