Ниигэм 15 sep 2021 109

​Зурхай - сентябриин 15, гарагай 4, буряад-монгол литээр 9.

Ута наһанай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа хэхэдэ һайн үдэр. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэлтэгүй.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад.