Ниигэм 16 sep 2021 183

​Зурхай - сентябриин 16, гарагай 5, буряад-монгол литээр 10

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Ондоо үйлэ хэрэгүүдтэ, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу. 
Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. 

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.