Ниигэм 21 sep 2021 98

​Зурхай - сентябриин 21, гарагай 3, буряад-монгол литээр 16

Рихын һүүлшын үдэр. Худалдаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлгэдэ (инвестирование), үрэһэ тарилгада, урьһалхада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Гэрэй һуури татахагүй, гэр байра заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэ болохо.