Ниигэм 28 sep 2021 148

​Зурхай - сентябриин 28, гарагай 3, буряад-монгол литээр 22

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шухала хэрэг, олзын хэрэг эхилэлтэгүй, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Энэ үдэр илангаяа баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан элбэгжэхэ.