Ниигэм 29 sep 2021 84

​Зурхай - сентябриин 29, гарагай 4, буряад-монгол литээр 23

Мориной хэшэг даллага абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо эльгээхэгүй. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.