Ниигэм 5 oct 2021 389

​Зурхай - октябриин 5, гарагай 3, буряад-монгол литээр 29

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, худалдаа наймаа эрхилхэдэ, хүрэнгэ оруулхада, үрэһэ тарихада, урьһалхада һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.