Ниигэм 6 oct 2021 133

​Зурхай - октябриин 6, гарагай 4, буряад-монгол литээр 30

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Бүхы хэрэгүүдтэ урагшагүй үдэр, илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ, үхэлэй үүдэн нээгдэхэ.