Ниигэм 7 oct 2021 136

​Зурхай - октябриин 7, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын нэгэн

Намарай адаг Нохой һара гараба.

Һанаһан хэрэгүүд урагшатайгаар бүтэхэ, илангаяа хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, зарга шиидхэхэдэ, ябаха ошоходо, нүүхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.