Ниигэм 12 oct 2021 137

​Зурхай - октябриин 12, гарагай 3, буряад-монгол литээр 7

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ һайн үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, илангаяа хурим түрын хэрэгүүдые ябуулалтагүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэлэ аманда.