Ниигэм 13 oct 2021 95

​Зурхай - октябриин 13, гарагай 4, буряад-монгол литээр 8

Мориной, ута наһанай, баялигай хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ (уһанда орохо бүхы үйлэнүүдтэ), хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлүүлхэгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – ута наһанда.