Ниигэм 27 oct 2021 110

​Зурхай - октябриин 27, гарагай 4, буряад-монгол литээр 22

33 тэнгэришүүлэй замбиһаа Бурхан багшын бууһан ехэ дүйсэн үдэр - Һабаб хуралай гол үдэр.

Ута наһанай, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ, хурим түрэ наадахада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн үдэр.

Шэнэ гэр барихада ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, олзын хэрэг эрхилхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэнэй тэмдэгтэй гэбэшье, эдеэ ундан элбэгжэхэ.