Ниигэм 9 nov 2021 342

​Зурхай - ноябриин 9, гарагай 3, буряад-монгол литээр 5

Баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэжэ болохо, эмнэлгэ эхилхэгүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баялигта.