Зурхай 28 jul 2020 353

Зурхай - июлиин 28, гарагай 3, монгол литээр 8

Һайн һанаанай үйлэ хэрэгүүдые үүсхэхэ үдэр.

Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шажанай бүтээл хэхэдэ таарамжатай. Харин барилга эхилхэ, бурханай һургаал, номнол айлдаха, дасан, дуган барижа, субарга бодхоожо рамнайлха, хии мори хиидхүүлхэ, гэр бүлэ байгуулха, үхибүүгээ хүндэ үргүүлжэ үгэхэ, алибаа һайндэр эмхидхэхэ, мүнгэеэ үрихэ гү, али уриһаар үгэхэ мэтын үйлэнүүдые тэбшэхээр.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, наһан утадхагдаха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: pixabay.com