Зурхай 5 aug 2020 325

Зурхай - августын 5, гарагай 4, монгол литээр 17

Наһа утадхалгын уншалга хүүлэхэ, эм найруулха, арша­ан сүршэжэ, бэеэ арюудхаха, эмшэлүүлхэ, худалдаа най­маа хэхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гадна аян замда га­раха, гэр байшангуудые бариха, нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлхэдэшье таарам­жатай үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэ­гынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, нюдэ­нэй хараа, үнгэ зүһэ мууда­ха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru