Зурхай 6 aug 2020 291

Зурхай - августын 6, гарагай 5, монгол литээр 18

Үлзы дэмбэрэлтэй Даши­нима үдэр.

Энэ үдэр багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ үгэеэ ойлголсоогүй ушарһаа эбээ таһарха аюул бии. Та­раг, айраг бүрихэ, хүрэнгэ эһээхэ, буян үйлэдэхэ үдэр. Харгыда гарахые тэбшэхээр.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэ­гынь номой ёһоор бүтэхэ, та­хяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэл­тэнэй муу гараг – һэргэг байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, гарза ушарха.м

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru