Зурхай 7 aug 2020 295

Зурхай - августын 7, гарагай 6, монгол литээр 19

Һанаһан хэрэгүүдээ бэелүүлхэ, байшан бариха, газар худалдажа абаха, эр­дэм мэдэсэеэ согсолжо, ном хэблүүлхэ мэтын үйлэнүүдтэ һайн. Гэхэ зуура мал най­маалхань хорюултай. Харгы замда гарахада таарамжа­тай.

Хонин, тахяа, бишэн жэл­тэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, морин, бишэн жэл­тэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэл­тэнэй муу гараг – болгоом­жотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, буян арьбажаха.

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru