Зурхай 10 aug 2020 231

Зурхай - августын 10, гарагай 2, монгол литээр 22

Энэ үдэр аралжаа наймаа хэхэ, барилга эхилхэдэ,  эмшэлгэ бо­лон бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхэхэдэ һайн. Зурхай шэнжэлхэ, урлалда һурахада таарамжатай.

Харин суглаа зүблөө, хатар наада эмхидхэхэ хорюултай. Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ муу гараг.

Хулгана, луу жэлтэнэй һайн гараг. Могой, гахай жэлтэ­нэй муу гараг.

 Үһэеэ абхуулбал, эдеэ хоол элбэгжэхэ.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru