Зурхай 25 aug 2020 381

​Зурхай - августын 25, гарагай 3, монгол литээр 7.

Энэ үдэр hургаал заабари шагнахада, эм залахада, наhа утадхалгын үйлэ хэрэг бүтээхэдэ, газар малтахада, хани барисаа ба шүтөөнэй газар бүтээхэдэ (шодон, субарга, г.м.), аян замда гарахада, худалдаа найма, андалдаа хэхэдэ һайн.

Зөөлгэ, хүдөөлгэ хорюултай. Хадаг табихада, түрэ хэхэдэ, таарахагүй үдэр.

Морин, могой, гахай, хулгана жэлтэйшүүлэй хараалhан хэрэгээ бүтээхэдэнь, урагшатай үдэр. Бишэн, тахяа жэлтэй хүнүүдтэ ойлгомжотой ябахаар.

Yhэеэ абхуулбал, зарга, арсалдаан болохо.