Зурхай 26 aug 2020 179

​Зурхай - августын 26, гарагай 4, монгол литээр 8

Бурханай урда мандала тахихада, буянтай хэрэг хэхэдэ, бэриие буулгахада, гэр барихада, хубсаһа эсхэхэдэ, газар малтахада, һайн үдэр.

Гэрһээ газаашань юумэ гаргахада, хүдөө табилганда таарамжагүй үдэр. Эмнэлгэ эхилхэдэ, урагшагүй байха.

Хулгана, гахай, үхэр, луу ба нохой жэлтэй хүнүүдтэ һанаһан хэрэгээ бүтээхэдэ, буян үйлэдэхэдэ, таарамжатай үдэр. Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, ута наһа наһалхат.