Зурхай 1 sep 2020 192

​Зурхай - сентябриин 1, гарагай 3, монгол литээр 14

11.24 саг болотор эмнэлгэ болон ондоо шухала хэрэг хэһэнэй хэрэггүй.

11.24 сагһаа хойшо хүнэй хүсэ шадал хородог, эхилһэн хэрэг панхаруутажа болохо. Эмнэлгэдэ, дайшалхы хэрэгтэ, заргада муу үдэр.

Энэ үдэр буян үйлэдэхэдэ, үргэл хэхэдэ, һахал һамбай, үһэ абахада, айраг тараг бүлэхэдэ, ута наһанай ба удаан жаргалай түлөө ябуулга бүтээхэдэ, харгыда гарахада, худалдаа наймаанда һайн.

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар.

Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.