Зурхай 8 sep 2020 201

​Зурхай - сентябриин 8, гарагай 3, монгол литээр 21

Энэ үдэр худалдаа наймаа, үргэл хэхэдэ, урьһаар мүнгэ үгэхэдэ таарамжатай. Айлшадые урихада, шухала хэрэг эхилхэдэ урагшагүй үдэр. 

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр. Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, халдабарита үбшэндэ нэрбэгдэжэ болохот.