Зурхай 10 sep 2020 268

Зурхай - сентябриин 10, гарагай 5, монгол литээр 23

Энэ үдэр зөөриеэ алдажа болохот. Гашуудал, һандарал, хулгай ба дээрмэ ушаржа болохо. Шухала хэрэг эхилһэнэй хэрэггүй. Харин даллага абахада таарамжатай.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ һайн үдэр.

Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, баяжахат.

Фото: yandex.ru