Зурхай 11 sep 2020 274

Зурхай - сентябриин 11, гарагай 6, монгол литээр 24

7.48 саг болотор ажал хэрэг хэхэдэ урагшатай - һайн саг.

7.48 сагһаа хойшо ажал хэрэг хэхэдэ урагшагүй, муу саг.

Харин даллага абахада таарамжатай.

Хонин, тахяа, бишэн, морин жэлтэй зондо урагшатай үдэр.

Бар, туулай жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой байхаар.

Yһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэжэ болохо.

Фото: yandex.ru