Зурхай 15 sep 2020 535

Зурхай - сентябриин 15, гарагай 3, монгол литээр 28

Сентябриин 15, гарагай 3, монгол литээр 28.
9.00 болотор худалдаа наймаанда, аралжаанда, тэдхэмжэдэ, урьһаламжада,
тарилгада, зөөри мүнгэеэ арьбажуулгада һайн.

9.00 сагһаа хойшо хамаг хэһэн хэрэг урагшагүй байха. Тэнхээ бууха, үрэгүй
байха. Хүдөө табихада таарамжагүй.Малай улай хэхэдэ, мяха худалдахада,
дайлалдаа үүсхэхэдэ муу.
Yргэл мүргэл хэхэдэ һайн.

Морин,могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ
урагшатай үдэр.
Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябахаар үдэр.
Yһэеэ абхуулбал, хэрүүл болохо.

Фото: yandex.ru