Зурхай 22 sep 2020 215

​Зурхай - сентябриин 22, гарагай 3, монгол литээр 5

Мүнөөдэр худалдаа наймаанда, үмсын үйлэдбэридэ, алибаа хэрэгтэ мүнгэ зөөри һомолходо, юумэ тарихада, урьһалхада, зѳѳриеэ арьбадхалгын сэржэм үргэхэдэ таарамжатай.

Шэнэ гэрэй һуури табиха, гэрээ заһабарилха, урилха хэрэггүй.

Мүнөөдэр наһаяа утадхалгын хэрэг бүтээхэдэ, зөөриеэ арьбажуулхада, бараа наймаалхада, орооһо тарихада һайн.

Хажуу тээшэнь юумэеэ, адуу малаа үгэхэдэ хорюултай.

Морин, могой, хулгана, гайхай жэлтэй хүнүүдтэ һайн. Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, шэг шарай муудаха.