Зурхай 23 sep 2020 247

​Зурхай - сентябриин 23, гарагай 4, монгол литээр 6

Гоёходо, хубсаһаяа шэнэлхэдэ, зүүдхэл зүүхэдэ, түрэ хурим, найр хэхэдэ, шэнэ тушаалтай болоходо, һайн үдэр.

Хадаг табихада, таарамжагүй үдэр.

Газар элдэхэдэ, уһаар хангахада, нүгшэһэн хүнэй буянай хэрэг хэхэдэ таарамжатай.

Бэри буулгаһанай, нүхэдтэеэ харилсаһанай хэрэггүй.

Хулгана, гахай, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр. Морин, могой жэлтэй хүнүүдтэ муу үдэр. Болгоомжотой байхаар.

Yһэеэ абхуулбал, хэрэлдэхэт.