Зурхай 28 oct 2020 154

​Зурхай - октябриин 28, гарагай 4, монгол литээр 12

Зөөлэн хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ һайн. Ехэ тушаал эзэлхэдэ, тогтоол гаргахада, айраг тараг эдьхэхэдэ һайн. Олзын болон шэнэ хэрэг, эмнэлгэ эхилхэгүй, адуу мал худалдахагүй, замда гарахагүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һанаһан хэрэг урагшатай, үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буянай үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг ябаха болоно.

Үһэ абхуулхада – ами наһанда муу.