Зурхай 18 nov 2020 137

​Зурхай - ноябриин 18, гарагай 4, монгол литээр шэнын 4

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ болоходо, бэри буулгахада, аралжаа наймаа ябуулхада, модо унагаахада, модоор дархалхада һайн. Заргалдажа болохогүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман гараха.