Зурхай 20 nov 2020 217

​Зурхай - ноябриин 20, гарагай 6, монгол литээр шэнын 6

Энэ үдэр даллага абхуулхада, аралжаа наймаа ябуулхада, наһа утадхуулхада, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, гоёходо, хатар наада эмхидхэхэдэ, һайн хэрэгые тэмдэглэхэдэ, тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, даллага абхуулхада, замда гарахада, “зөөлэн” хэрэгүүдтэ һайн.

Гэрэй һуури табихагүй, заһабарилхагүй, зөөлгэхэгүй; эд бараа, мал хажуу тээшэнь үгэхэгүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – шэг шарай муудаха.