Зурхай 25 nov 2020 218

​Зурхай - ноябриин 25, гарагай 4, монгол литээр шэнын 11

16.36 саг болотор шухала хэрэг эхилхэгүй – үрэ гарахагүй, муугаар дүүрэхэ тэмдэгтэй. Илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй.

16.36-һаа хойшо наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмшэлхэдэ, угаал үйлэдэхэдэ, хурим түрэ наадахада, аралжаа наймаа ябуулхада һайн. Айлшадые урингүй, ехэ хэрэг эхилэнгүй үнжэбэл, дээрэ.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал –– һэргэлэн һонор болохо.