Зурхай 8 dec 2020 225

​Зурхай - декабриин 8, гарагай 3, монгол литээр 23

Энэ үдэр аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ урагшатай. Үрэһэ тарихада, урьһалхада, даллага абхуулхада, наһанай судар уншуулхада, замда гарахада һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.