Зурхай 11 feb 2021 189

​Зурхай - февралиин 11, гарагай 5, монгол литээр 30

Бүтүү үдэр. «Мандал Шиива», «Бал­дан Һама» хуралнууд.

Эблэрхэдэ, заргалдахада, нүүхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, та­хяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Олзын хэрэг эхилхые тэбшэхэ. Хар­гыда гарахада, зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, хэрүүл аманда.