Зурхай 12 feb 2021 200

​Зурхай - февралиин 12, гарагай 6, монгол литээр шэнын 1

«Сиидэр-Һама» хурал.

Барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, наһан хорохо