Зурхай 16 feb 2021 183

​Зурхай - февралиин 16, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр шэнын 5

Хонин жэлтэй хүнүүдэй даадхаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной уһан ма­хабадтай ушарна: «Үхэл».

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Баялигай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Морин, могой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, хулгана, гахай жэлтэ­нэй буянай гараг. Тахяа, бишэн жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, эд бараан элбэгжэхэ.