Зурхай 23 feb 2021 261

​Зурхай - февралиин 23, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 11

Бар жэлтэйшүүлэй хандаха үдэр.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл». Шухала хэрэг эхилэлтэгүй. Харгыда баруун зүг руу гара­хада муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада һайн.

Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Мо­рин, могой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай, хулгана, гахай жэлтэнэй буя­най гараг. Тахяа, бишэн жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, бүхы мэдэрэлнүүд һэргэжэ, ухаан хурсадаха.