Зурхай 17 mar 2021 194

​Зурхай - мартын 17, гарагай 4, буряад-монгол литээр 4

Гарагай уһан махабад одоной хии ма­хабадтай ушарна: «хубааралга», мүн баһа “У-лаг - хооһон гар” гэжэ тудана. Найр наада, хурим түрэ үнгэргэхэгүй, мүнгэ урьһалхагүй, гэр бараа барихагүй, шорой шулуу хүдэлгэхэгүй, нэрэ үгэхэгүй, гу­ламта (пеэшэ) табихагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бу­сад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые орол­дог.

Үһэеэ абхуулхада – үнгэ шарай һайжарха.