Зурхай 18 may 2021 328

​Зурхай - майн 18, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 6

Наһа утадхахада, баялигай хэшэг даллага абхуулхада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Хажуу тээшэнь мал, эд бараа гаргахагүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр “Янкон” тудана: бүхы муу юумэн эдэбхижэнэ, ехэл һэргэг байха хэрэгтэй. Муу муухайгаа, хэрэггүйгөө хаяхада һайн.

Шухала хэрэгүүдэй гараа һаа: ОМ АКАНИ НИ[1]КАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА гэжэ тарни уншаарайт. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.