Зурхай 6 jul 2021 122

​Июлиин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 27

Гарагай гал махабад одоной гал махабадтай ушарна: «арьбадхаха» - аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэнэлүүлгэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Хурим түрэ наадахагүй. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.