Зурхай 7 jul 2021 152

​Июлиин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 28

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – арсалдаа зүрилдөөндэ.