Зурхай 8 jul 2021 169

​Июлиин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 29

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушарна: «тааралдалгүй» - гарза гараха, хулгай дээрмэ ушаржа болохо. Эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй, аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, нүүхэгүй. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.