Зурхай 10 jul 2021 208

​Июлиин 10, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 1

Гарагай махабад газар одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Айлшадые урихагүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.