Зурхай 12 jul 2021 159

​Июлиин 12, гарагай 2, буряад-монгол литээр 2

Хэрэггүй юумэнһээ, муу заншалһаа һалахада һайн. Зайлашагүй хэрэгэй гарабал, энэ тарни: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” уншаад эхилжэ болохо.

Эхилһэн хэрэгүүд муу хойшолонтой, эмнэлгэ эхилхэгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.