Зурхай 14 jul 2021 98

​Июлиин 14, гарагай 4, буряад-монгол литээр 4

Майдар хуралай гол үдэр.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ һайжарха.