Зурхай 20 jul 2021 193

​Июлиин 20, гарагай 3, буряад-монгол литээр 11

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, урьһалхада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Айлшадые урихагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – ухаан, мэдэрэл һайжарха.