Зурхай 22 jul 2021 147

​Июлиин 22, гарагай 5, буряад-монгол литээр 13

Июлиин 22, гарагай 5, буряад-монгол литээр 13

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Нарай хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо гаргахагүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн. Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо. Үһэеэ абхуулхада – оролдолго элбэгжэхэ.