Зурхай 24 jul 2021 166

​Июлиин 24, гарагай 7, буряад-монгол литээр 15

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ гоёлто зүүхэдэ, хатар наада, найр, хурим түрэ эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулаагүй һаа, дээрэ, һүнэһэн толгойдоо орошоно.